Kultur  |
Author Š | Språk/Giella: language Sámi

Endelig finnes ungdomsmagasinet Š også digitalt.

Loga ášši sámegillii dás.

Ungdomsmagasinet Š har endelig lansert egen nettside. Magasinet ble startet opp i 1993 og har hittil kun vært tilgjengelig i papirformat og nylig også lansert som digitalt magasin, noe det også skal fortsette å være.

Nettsiden blir et supplement til magasinet som kommer ut fire ganger i året.

– Dette er en gledens dag for oss! Vi startet planleggingen av nettsiden i høst og før jul begynte våre designere med arbeidet.

– Endelig kom publiseringsdagen, sier redaktør i Š, Niels Ovllá Oskal Dunfjell (29).

Les også: Visste du dette om Š?

Gratistilbud for ungdommer

Medievanene våre er stadig under utvikling, og derfor er det helt på sin plass at Š også finnes på digitale plattformer, mener Dunfjell.

– Vi har vært på sosiale medier i flere år, men nettsiden er et enda større steg fremover.

Magasinet i papirformat sendes ut gratis til målgruppen, som er skoleelever i Norge fra åttende trinn og oppover med samisk som fag.

Denne ordningen har gjort at Š ikke har vært like mye rammet av den store digitale omstillingen som mange andre, da en stor andel av leserne får magasinet rett i hånda gjennom skolen.


Govva Š-bláđiin
Endelig kan Š leses på nettet også.

Alle andre kan abonnere på Š eller kjøpe enkeltnumre på papir eller som digitalt magasin.

– Til tross for vår unike posisjon var det likevel på tide å tilby leserne våre innhold på nett også. Ungdom er definitivt enklest å nå og engasjere på nett. I tillegg får vi muligheten til å nå nye lesere.

– Mange har opp gjennom årene lurt på når vi blir tilgjengelig på nett, sier redaktøren.

Finansiering måtte på plass

Åge Persen er daglig leder i forlaget Iđut som eier og publiserer Š. Han er også glad for den nye digitale satsingen, og forklarer slik hvorfor Š ikke har tatt steget før:

– Nåværende redaktør har tatt opp saken og fremmet ideen om en nettside flere ganger, men vi i forlaget har ikke før nå klart å løse de økonomiske betingelsene som kreves for arbeidet og den videre satsingen på nettsiden.

Les også: Anders Boine Verstad – Sportsjournalisten

Iđut har hatt et ønske og krav om å beholde papirutgaven i tillegg til satsingen på nett.

– Blant annet så går vi ned fra seks til fire utgivelser per år. Dette frigir midler og ressurser til nettsiden, sier Persen.

Sametinget i Norge finansierer magasinet. Š mottar tilskudd fra ordningen ”Samiske medier”.


Redaktør Niels Ovllá Dunfjell
Niels Ovllá Oskal Dunfjell er redaktør i Š.

Satser også på norsk

Nettsiden blir et supplement til magasinet, da Š ikke har ønsker om å konkurrere med andre medier om de ferskeste nyhetene.

Š vil fortsette med å publisere eksklusive saker og portrettintervjuer basert både på det samiske og globale nyhetsbildet.

– Š er en av få samiske medier som virkelig synliggjør unge samer og gir dem en stemme. Vi løfter frem ungdommer på våre forsider og i reportasjer, og slik ønsker vi også å gjøre det på nett.

– Vi kommer dermed ikke til å ha plussaker. Š er først og fremst for de unge, sier Dunfjell.

Les også: Ailin Danielsen – Nyhetsankeret

Magasinet har saker både på nord-, lule- og sørsamisk. Slik blir det også på nett, men med saker på norsk i tillegg.

– Magasinet skal fortsatt være kun på samisk, men på nett kommer vi til å legge ut saker på norsk også. På denne måten kan vi gi et tilbud til dem som ikke behersker samisk, avslutter redaktøren:

– Dette er kun begynnelsen og vi gleder oss til veien videre!

Stikkord:    Magasin   •   nettside   •   Š   •   Samisk   •   Ungdommer   •  

Sullasaš lohkamuš