Govva Š-bláđiin

  • Š som papirmagasin har eksistert siden 1993 og utgis nå fire ganger i året. Siden 2020 har Š også vært tilgjengelig som digitalt magasin og i 2021 ble nettsiden vår lansert.

  • Papirmagasinet sendes ut gratis til skoleelever i Norge fra åttende trinn og oppover med samisk som fag i undervisningen. Alle andre kan abonnere eller kjøpe Š.

  • Š eies og utgis av forlaget Iđut og finansieres av Sametinget i Norge. Niels Ovllá Oskal Dunfjell er redaktør i Š. 


  • Stine Lise Somby Nordsletta er nettjournalist i Š. Hun har også ansvaret for Š sine sosiale medier.