abonnere på Š

DIŊGO Š

Š sáddejuvvvo nuvttá skuvlanuoraide. Bláđis leat čállosat sihke davvi-, julev- ja lullisámegillii. Š almmuhuvvo njeallje geardde jahkái.