Govven: Áslat Issát Eira

Somá dánset!

Skilleduorastaga lágidedje Sámi ofelaččat lullisámi dánsenkurssa Diehtosiiddas, ja dohko čoahkkanedje olu áŋgiris dánsejeaddjit oahppat «sydisa».


Juohke beassážiid lávejit Sámi ofelaččat lágidit lullisámi dánsunkurssa Guovdageainnus, ja nu dahke ge fas skilleduorastaga.


Sydis-dánsun
Diehtosiidii čoahkkanedje badjelaš guoktelogi olbmo dánsunkursii. Dán jagáš ofelaččat válde sáni ovdalgo kursa álggii, ja ávžžuhedje nuoraid ohcat sámi ofelažžan ovdal áigemeari, cuoŋománu 1. beaivve. 

Govven: Áslat Issát Eira

Kursajođiheaddjit leigga Lars-Jon Gråik ja Inga Máret Solberg Åhrén, ja soai čájeheigga álggos «sydis-dánssa» kursaoasseváldiide ovdalgo buohkat besse dánsegoahtit musihkkii.

– Dehálaš lea boahtit kursii albma ládje oahppat dán dánset, muđui han šaddá juohke beassážiid ođđasit Báktehárjjis oahppat, boagusta okta kursaoasseváldi Diehtosiiddas.

Govven: Áslat Issát Eira

Govven: Áslat Issát Eira

Govven: Áslat Issát Eira

Govven: Áslat Issát Eira

Áŋgiris dánsejeaddji

Okta kurssas, guhte hui áŋgirit bovde eará oasseváldiid suinna boahtit fárrui dánsut, lea ge diimmáš ofelaš Mathis Eira (22).

Son bođii Š-bláđiin hupmat go lei boddu, ja go ollugat viehkaledje olggos bosihit.

– Leat go liegganan?

– In dette, dát gal lei eambbo dego ođasmahttinkursa, moddje Mathis.

Govven: Áslat Issát Eira

Son lohká ahte lea buorre go ofelaččat lágidit dákkár kurssa Guovdageainnus, go ii leat nu dávjá ahte davvin lea vejolašvuohta dollet lullisámi dánssa. 

Mathis árvida ahte lulde soaitá veaháš ovdamunni dien dáfus go doppe leat veaháš geahppaset gávttit.

– Dáppe davvin leat oalle lossa gávttit main leat olu čiŋat, dien dáfus ii soaitte nu ártet ahte mii čohkkát beavdeguoras ja juoigat, boagusta Mathis.

Dattege ii leat amas ášši ahte «sydis-dánsa» oidno Guovdageainnu márkanis beassážiid áigge, ja Mathis illuda dollet konsearttaide gos beassá albma ládje lihkadit.

– Šaddá somá rohttet «movesaid», ii leat eará go gávdnat muhtuma gii dáppe dál lea dánson, lohká Mathis. 

De ii soaitte leat nu imaš jus boahttevaš beivviid oidnojit olu lullisámi «movesat» Báktehárjjis.