Foto: Privat

Vil du bli en av de neste samiske veiviserne?

Nå er det bare noen dager igjen før fristen for å søke som samisk veiviser går ut, som er 1.mai. Er dette en oppgave for deg? Vi har tatt en prat med årets veivisere og fått høre hvordan skoleåret deres har vært som veivisere.


Hva er samisk veivisere?

Samiske veivisere er studenter ved Samisk høgkole i Kautokeino. De tar faget Samisk kultur- og samfunnskunnskap i løpet av skoleåret, et intensivt studium som gir 30 studiepoeng. Foredragsvirksomheten gir i tillegg 30 studiepoeng. Som samisk veiviser vil du derfor få 60 studiepoeng, noe som tilsvarer et år med fulltidsstudium. 

I tillegg må man forberede seg på mye reising rundt om i landet, da man skal holde foredrag for elever ved ulike skoler. Dette er en god erfaring, og du blir derfor godt trent i å lage presentasjoner og snakke til både små og store forsamlinger. 

Om du vil lese mer om dette og eventuelt søke som samisk veiviser, så kan finne mer informasjon og søknadsskjema på nettsiden deres.

 

Årets veivisere anbefaler unge samer å søke som veiviser

– Året som samisk veiviser har vært utrolig gøy og tungt til tider, sier Benedikte Eriksen. Hun forteller at de har stort sett møtt på mange nysgjerrige og engasjerte elever når de har reist rundt i landet for å holde foredrag om det samiske samfunnet. 

– Folk tror at samisk er en religion, sier en lettere sjokkert Mathis Eira, som også er en av årets samiske veivisere. Dette forteller mye om hvor lite kunnskap mange har om det samiske samfunnet, og at de samiske veiviserne gjør en viktig jobb med å øke kunnskapsnivået om samer til norsk ungdom. Dette bidrar til færre fordommer og mindre mobbing. Veiviserne bruker dette som motivasjon til å gjøre en bedre jobb og fortsette med å lære andre unge i landet om det samiske samfunnet. Dette er en fin mulighet til å gi av seg selv, og å våge å fortelle om hvordan man opplever sin hverdag og det å ha samisk bakgrunn. 

Foto: Privat

I tillegg til ett skoleår fullt med foredrag, lesing og skolebesøk, så har de også fått oppleve mye annet som man ellers ikke hadde fått mulighet til. De har blant annet reist til New York  for å besøke FN. Der traff de andre urfolksungdom og ble kjent med deres kulturer, interesser og løsninger i møte med storsamfunnet.

Siden de er fire unge samer som kommer fra ulike steder i Norge, så har de også lært mye om hverandre av hverandre. De nevner spesielt reindrift og lulesamisk språk. – Man jobber tett sammen året rundt, ser hverandre hver dag og blir godt kjent med hverandre, forteller de samiske veiviserne.

– Om det er noen som vil ha et annerledes år, så anbefaler jeg dem til å søke som samisk veiviser, sier Ole Christer Hætta. Han forteller at dette året ikke ble som forventet, han beskriver året som overveldene. – Du må virkelig dedikere året til det å være samisk veiviser, og sette andre interesser til siden.Foto: Privat

– Hvis du liker å reise og snakke med folk, så passer veiviseroppgaven deg perfekt, avslutter Mathis Eira.