Erika Guttorm Johansen (19) i nederste rad helt til venstre og Kirsten Hánná Sofe Nystad (19) i øverste rad nest ytterst til venstre har i to år jobbet med WINHEC. Foto: Privat

Fikk muligheten til å reise til Amerika

Samisk videregående skole i Karasjok ble godkjent som urfolksskole i 2022 etter flere år med jobbing for medlemsskap i WINHEC. Karasjokjentene Erika Guttorm Johansen (19) og Kirsten Hánná Sofe Nystad (19) som er elever ved Samisk videregående skole i Karasjok fikk muligheten til å jobbe med WINHEC og reise til Amerika for å møte andre urfolksungdom fra resten av verden.


Les på andre språk: Davvisámegillii

Urfolks høyere utdanning

WINHEC, World Indigenous Higher Education Consortium, er urfolks forum og nettverk for høyere utdanning. Det er en organisasjon som samler og forener urfolks utdanning som for eksempel videregående skoler, høyskoler, universiteter og studiesentre. Dette åpner urfolksverdenen til skoleneog elevene, og forsterker samarbeidet mellom urfolk.

WINHEC støtter prinsippene som kommer fram i FNs erklæring om urfolks rettigheter. Nettverket hjelper å løse urfolks utfordringer, ved hjelp av akademisk kunnskap innen utdanningssystem. 

Samarbeidsnettverket ble stiftet i Canada i 2002 på urfolkenes undervisningskonferanse. Så langt er Sápmi (Norge), Alaska, Canada, Taiwan, Hawaii, Aotearoa (New Zealand), Amerika og Australia med i dette nettverket.

 

Hvordan fikk de denne muligheten?

Hvert år har WINHEC et møte hvor alle medlemmene kan delta. I 2022, fant møtet sted i Fond du Lac som ligger i Minnesota, USA. Samisk videregående skole i Karasjok er en WINHEC-skole og derfor skulle de delta på dette møtet. Skolen publiserte at elevene kunne søke om å bli med på dette møtet. Det vekket interesse hos de to elevene. De tok sjansen og søkte, og dermed bar det av gårde til Minnesota.

Erika, Hánná og de ansatte på Samisk videregående skole på WINHEC arrangement. Foto: Privat

– Når vi var i Minnesota i fjor, så stiftet vi og tre andre ungdommer fra Australia WINYA (World Indigenous Youth Alliance). Det er ungdomsstyret i WINHEC. Målet vårt med dette var å motivere og utfordre ungdom til å bry seg mer om urfolkssaker, for det er viktig når det kommer til bevare kulturen og identiteten vår. Nettopp dette ga oss derfor muligheten til å dra på årets møte som fant sted i Alaska.

 

Gøy å bli kjent med andre urfolk og deres kultur

De to elevene ved Samisk videregående skole Karasjok, Erika Guttorm Johansen ja Kirsten Hánná Sofe Nystad, har i to år fått muligheten til å jobbe med WINHEC i forbindelse med at de er elever ved skolen. De har bare gode ord å si når de forteller om opplevelsene.

– Jeg synes det er spennende og gøy å jobbe med WINHEC, forteller Erika Guttorm Johansen. Spesielt fordi hun blir kjent med andre urfolk og deres kulturer.

De ble kjent med andre urfolk og fikk prøve nye aktiviteter. Foto: Privat

Kirsten Hánná Sofe Nystad forteller at man opplever mye på disse turene som man lærer mye av.

– Det er en nær forbindelse mellom ungdom fra ulike urfolk. Selv om vi ikke kjenner hverandre, kjenner vi hverandre igjen gjennom felles forståelse og syn på verden, tilføyer Nystad.

Når de sammenlignet kulturene fikk de nytt perspektiv, og la merke til hvor mye til felles de har med andre urfolk i verden.

 

Ikke bare møter

På disse to turene til Amerika har de fått møte andre urfolk og lært mer om dem. De har fått være sammen med folk derfra og sett hvordan de bruker sine områder.

Tar med seg gode minner hjem. Foto: Privat

– Vi har også fortalt om samer, og samtidig lært alt vi har til felles med forskjellige urfolk, forteller Johansen.

Andre opplevelser på turen var knyttet til kulturutveksling og arrangement i lokalsamfunnet. På fritiden fikk de oppleve mer. De syns at det var spesielt gøy å prøve nye sportsgrener som kanokonkurranse og Kayak frisbee i Tanana-innsjøen.

Plukket bær sammen med de andre urfolkene i fritiden. Foto: Privat