Girjjálašvuohta  Kultuvra  |
Author Iŋgá Káre Márjá I. Utsi

Lávet go don muhtumin stirdut go it fuobmá buori comebacka? Ale fuola, dá leat muhtin sátnevádjasat, mat doibmet maiddái ođđaáigásaš dilálašvuođain.

Govva: Shutterstock
Govva: Shutterstock

Sátnevádjasat dáidet leat sámegiela stuorámus riggodat. Daiguin sáhttá earret eará rávvet, jeđđet ja váruhit olbmo seammás go doalahat sámi kulturmáhtu. 

Eahpitkeahttá leat maiddái olu sátnevádjasat mat gullet doložiidda, muhto gávdnojit lihkus maid máŋga mat ain dollet deaivása dálá ođđaáigásaš servodagas. Mii leat lohkan Máret Sárá “Sámi sátnevádjasat”-girjji čađa ja gávdnan gávcci dákkára didjiide.

  • Oahpes bahá lea buoret go amas buorre

Dát sátnevájas soaitá leahkit oahpis ollusiidda ja dat muitala ge dan ahte oahpes olbmo váilevašvuođaid dovdá olmmoš ja dáidá daid gierdat, muhto amas olbmos sáhttet leat dábit maid ii dohkket. Dálá áigge heivešii dát sátnevájas comebackan go ustibat láitet ahte álo manat ruovttoluotta eksii vaikko dudno oktavuohta ii doaimma.

  • Ráhkisvuohta gokčá eanas áššiid

Dát sátnevájas guoskkeha seamma ášši go vuosttaš sátnevájas. Ráhkisvuohta čalmmehuhttá ja nu ii vávjje guoimmi heajos beliid. Sáhtát geahččalit bealuštit iežat olbmáid moaittagiid dáinna, muhto seammás dát sátnevájas maid rávve, ahte vaikko váimmu ribaha,  de ii galgga jierpmi massit.

  • Eŋgela láhkái ii máhte oktage eallit

Olmmoš meaddáda ja boasttuvuođaid bargá, ja nu go sátnevájas ge dadjá, de ii sáhte oktage eallit suddutkeahttá. Jus váhnemat váidalit ahte finat menddo dávjá olgun, de sáhtát hui čábbát dán sátnevádjasa dadjat, ja soai de soaitiba addit ándagassii. 

FUOM. Várut ahte váhnemat sáhttet jáhkkit ahte leat njálbmumin ja viissástallamin.

  • Ii girdi lottiid leat buorre gitta oažžut

Ná lávejedje lohkat go bárdni lei niidii sogŋostallamin muhto ii diehtán sihkkarit fidnii go nieidda. Mii han diehtit ahte dán áigge leat eará dating-vuogit go dolin nu go situationships ja friends with benefits. Dáinna sátnevádjasiin sáhtát rávvet ustiba go vuot lihkostuvvá muhtin playerii geainna dieđát sus ii leat mihkke boahtteáiggiid.

  • Okta jallas sátni garrá dávjá gitta

Dát sátnevájas váruha dan ahte sátni boalddesta garraseabbo go dolla, ja go sátni lea vuos daddjon, de dan ii leat ávki sávvat dan dajakeahttá. Dávjá go lea čálašeamen sosiála mediaid bokte, de lea álki dán vajálduhttit, muhto geahččal muitit dán ovdalgo sáddet iežat eksii dien paragráfa mas čálát man heajos olmmoš son lea.

  • Nagir lea buoremus dálkkas

Dáiddát gullan ahte son guhte ráhkista nahkáriid geafu, muhto dá lea viimmat okta perfeakta comebacka dasa. Sátnevájas čilge dan ahte go nohkesta, de oaidná buot áššiid álkibun ja oađedettiin olmmoš maid dikšu iežas. Geahččal dán dadjat nuppes go váhnen fuoiku ahte oađát menddo olu.

  • Ii galgga njoalostit ovdalgo goaikkeha

Dát sátnevájas rávve ahte ii galgga ruđa atnit ovdalgo dus lea dat. Dolin sáhtte čállit vealggi giehmánnii, ja mii ges čállit vealggi Klarnai. Geahččal rávvet iežat dáinna ovdalgo deaddilat “Betal med Klarna”, go fáhkkestaga sáhttá dus leahkit ihán stuorra vealgi inkássoásahussii.

  • Dál in astta in soagŋofáru ge váldit vuostá

Dán láve gámagoarru lohkat go njunnegeahčái lei joavdan goarodettiin danin go guohpan gáibida konsentrašuvnna vai vuođđo- ja alddasnjunnegeažit deivet boahtit oktii. Dán áigge leat ollu dilálašvuođat main maiddái heive ná láhttestit leaš dál eksámenlohkama vai festema oktavuođas.

Tags:    Davvisámegiella   •   Giella   •   Link i bio   •   Sátnevádjasat   •  

Sullásaš lohkamuš